KWAP tambah perlaburan RM 100 juta,Perlaburan luar negara positif